Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Witaj majowa jutrzenko…

Na program złożyły się: prezentacja multimedialna poświęcona Konstytucji, wywiad z profesorem Uniwersytetu Warszawskiego Tadeuszem Cegielskim, fragmenty filmu zrealizowanego na podstawie epopei narodowej Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie piosenki starszego i młodszego pokolenia związane z tematyką ojczyzny. W refleksyjny nastrój wprowadziły utwory Marka Grechuty, Stanisława Soyki, Grzegorza Tornaua, a przede wszystkim patriotyczny wiersz pt. „Biało – czerwona” pani Krystyny Czerwiec, autorki tomu poetyckiego „Wyjęte z szuflady”. Jak powiedziała sama poetka, naszymi uroczystościami zainspirowaliśmy ją do napisania pięknego utworu o historii, znaczeniu i roli polskiej flagi narodowej w życiu narodu.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055