Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Łamiemy schematy! Dyskusyjny Klub Edukacyjny

Moja ulubiona książka – prezentacja multimedialna, Poetka w murach naszej Szkoły – przygotowanie wywiadu do gazetki szkolnej ZSpress, Światowy Dzień Książki – spotkanie w bibliotece szkolnej, I Oleszyckie Spotkania z Literaturą sesja popularno-naukowa, Ja czytam! To mnie wyróżnia – kampania szkolna, Przygarnij książkę – ogólnoszkolna akcja czytelnicza, Wyjęte z szuflady – spotkanie z miejscową poetką, Podaruj książkę – zbiór książek wśród młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły oraz społeczności lokalnej z przeznaczeniem dla podopiecznych terapii zajęciowej to efekty działania DKE w Zespole Szkół w Oleszycach. Dzięki DKE nie tylko czytamy ulubione powieści ale też możemy uczestniczyć w zaaranżowanych dyskusjach, które odbywają się w większych lub mniejszych zespołach w bibliotece szkolnej, auli lub przytulnej, nowocześnie wyposażonej kawiarence. Spotkania odbywają się raz w miesiącu (druga środa miesiąca, 13.30-14.30). Zapraszamy do DKE.                                                                                                                                  II TL/TOT

 

DSC 0447

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055