Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kolejny rocznik absolwentów opuścił mury naszej szkoły.

Uroczystość ukończenia szkoły rozpoczęła się Mszą Swiętą w kościele parafialnym w Oleszycach w intencji tegorocznych maturystów.

Po Mszy odbyła się część oficjalna w auli Zespołu Szkół w Oleszycach. Na wstępie swoje słowa do absolwentów skierowała p. Barbara Możdżan - dyrektor Zespołu Szkół, p. Jóżef Michalik - starosta lubaczowski, p. Jadwida Pałczyńska - przewodnicząca Rady Powiatu oraz przewodniczący Rady Rodziców - p. Jan Jabłoński. Swoich starszych kolegów i koleżanki żegnali przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Również maturzyści w trakcie swojego wystąpienia podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trud włożony w kształtowanie ich młodych umysłów, za wychowanie, poświęcony czas i stworzenie dobrych warunków pogłębiania wiedzy oraz zdobywania zawodu.

Zwieńczeniem dwu- i czteroletniej pracy uczniów i słuchaczy było odebranie świadectw oraz dyplomów i nagród za wyniki w nauce, godną postawę uczniowską, działalność w organizacjach szkolnych oraz pracę na rzecz klasy i szkoły.

Rodzice uczniów, którzy szczególnie wpisali się w historię szkoły swoją działalnością i osiągnięciami otrzymali listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. W tym roku młodsi koledzy z klasy III TŻiUG oraz II ZSZ rolnik/operator maszyn leśnych przygotowali Galę Rozdania Szkolnych Oskarów. Nagrody wręczono w następujących kategoriach: nalepszy artysta, najlepsza artystka, najlepszy sportowiec, najwytrwalszy wagarowicz, najlepsza frewkwencja, najlepszy zawodowiec oraz najlepszy uczeń. Konkurencję zdeklasowała uczennica klasy IV RAT, Małgorzata Osiowy, która otrzymała "Oskary" aż w trzech kategoriach: najlepsza artystka, najlepszy zawodowiec oraz najlepszy uczeń.

Na koniec absolwenci i rodzice zostali zaproszeni na przepyszny tort przygotowany przez klasę III TŻiUG.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055