Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szkolenie z I pomocy

I pomoc 2017 01W dniu 28. 02.2017 roku miało miejsce spotkanie młodzieży Internatu z ratownikami medycznymi Panem Damianem Kubiszynem oraz Panem Damianem Horodko (pracownikami SP ZOZ w Lubaczowie).

Obaj Panowie zostali zaproszeni w celu przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wśród wychowanków. Na spotkaniu zostały omówione następujące zagadnienia:

- Numery telefonów alarmowych oraz zasady zgłaszania wypadku (zdarzenia),

- Postępowanie podczas wypadku w szkole, internacie, na ulicy,

- Na czym polega pozycja boczna ustalona,

- ABC resuscytacji czyli: udrożnienie dróg oddechowych, oddychanie oraz krążenie,

- Ćwiczenia młodzieży na fantomach,

- Odpowiednie zabezpieczenie osoby poszkodowanej, siebie oraz miejsca zdarzenia,

- Jak postępować w przypadku niektórych sytuacji z życia codziennego takich jak: omdlenie, padaczka, krwotok z nosa, pogryzienie przez owada, złamania, zwichnięcia oraz skręcania,.

          Ratownicy medyczni przypomnieli także słuchaczom o prawnym obowiązku udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej drugiemu człowiekowi podczas wypadku oraz odpowiedzialności karnej za nieudzielenie takiej pomocy potrzebującemu.

 

 

I pomoc 2017 02I pomoc 2017 03I pomoc 2017 04I pomoc 2017 05

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055