Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Zajęcia profilaktyczne

W dniu 14.11.2016 r. w naszym internacie odbyły się zajęcia profilaktyczne, w ramach których przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie spotkał się z młodzieżą, i podczas prezentacji multimedialnej przedstawił aspekty odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne takie jak: palenie papierosów, zażywanie dopalaczy, czy nakłanianie innych do popełnienia tych czynów. Policjant wyjaśnił wychowankom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji, jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już jako dorosły. Spotkanie z policjantem przyczyniło się do wzrostu świadomości na temat zachowań ryzykownych, a poruszone tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków, o czym świadczyły pytania kierowane do pana policjanta.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 3 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055