Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Uroczystości patriotyczne – 76 rocznica Bitwy pod Oleszycami

uroczystosci patriotyczne 2015 0022.09.2015r. młodzież Internatu ZS w Oleszycach uczciła pamięć żołnierzy walczących z najeźdźcą w czasie II wojny światowej. Spotkanie pod pomnikiem, upamiętniającym poległych podczas walk żołnierzy, miało na celu przypomnienie tragicznych wydarzeń, poszerzanie wiedzy historycznej, kształtowanie  postaw patriotycznych, a przede wszystkim wyrabianie szacunku dla swojej małej ojczyzny, świata ludzi i przyrody.

 uroczystosci patriotyczne 2015 01uroczystosci patriotyczne 2015 02uroczystosci patriotyczne 2015 03

uroczystosci patriotyczne 2015 04uroczystosci patriotyczne 2015 05uroczystosci patriotyczne 2015 06

uroczystosci patriotyczne 2015 07uroczystosci patriotyczne 2015 08uroczystosci patriotyczne 2015 10

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055