Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szlakiem zabytkowych cerkwi…

cerkwie 2015 01Uczniowie Zespołu Szkół i wychowankowie Internatu 15.09.2015r. uczestniczyli w zajęciach tematycznych Szlakiem zabytkowych cerkwi, których celem było poznawanie walorów turystycznych Ziemi Oleszyckiej, w tym historii, kultury i architektury cerkiewnej, a przede wszystkim poszerzanie kompetencji językowych poprzez wzbogacanie zasobów leksykalnych. Szczególne zainteresowanie wzbudziła dawna cerkiew greckokatolicka pw. Niepokolanego Poczęcia NMP wybudowana w 1781 roku, od 1971 r. pełniąca funkcję rzymskokatolickiej kaplicy filialnej parafii w Oleszycach.

W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z architekturą cerkiewną, interesowały ich cmentarne nagrobki, wykonane  – jak dowiedzieliśmy się od mieszkańców Borchowa – z kamienia bruśnieńskiego.  

cerkwie 2015 02cerkwie 2015 03cerkwie 2015 04

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 3 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055