Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

WIĘCEJ CZYTANIA MNIEJ OGLĄDANIA!

Więcej czytania mniej oglądania! to hasło konkursu zorganizowanego przez Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną i Miejską Bibliotekę w Lubaczowie. Jego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubaczowskiego. Celem tej akcji byłowiecej czytania 2017 03 stworzenie plakatu propagującego czytanie. Prace plastyczne przygotowała także młodzież z naszej szkoły: Wiktoria Dorosz, Julia Popek, Łukasz Kogut, Jagoda Stachów, Dominika Gmiterek, Kamila Kalińska, Anna Rożdestwenska oraz Sylwia Szałaj.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 10 maja w czytelni Miejskiej Biblioteki w Lubaczowie podczas spotkania autorskiego z Krzysztofem Piersą – dziennikarzem, pasjonatem i recenzentem gier komputerowych.

Wyróżnienie zdobyła Kamila Kalińska, która otrzymała pamiątkowy dyplom. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy za przygotowanie plakatów, a Kamili serdecznie gratulujemy!

 wiecej czytania 2017 02wiecej czytania 2017 01

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055