Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

AKCJA "POPRAW SIĘ"

Od połowy marca trwa w naszej szkole II edycja akcji pod hasłem „Popraw się” zorganizowanej przez klasę III Technikum we współpracy ze szkolną bibliotekę. Jej celem jest propagowanie poprawnej polszczyzny i walka z błędami językowymi, które niestety często pojawiają się w codziennych rozmowach. Plakaty, przygotowane przez młodzież, mają uświadomić , które z podanych form wyrazowych są prawidłowe. Akcja jest wyrazem dbałości o poprawność językową społeczności szkolnej.

PLAKAT 3

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 3 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055