Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

WIZYTA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LUBACZOWIE

foto 1W dniu 30.11.2017  roku uczniowie ZS w Oleszycach uczestniczyli w spotkaniu  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie.

Podczas spotkania wysłuchali  informacji na temat biblioteki, literatury znajdującej się w jej zbiorach oraz korzystania z jej księgozbioru. 

               

foto 2

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi"

W dniu 20.11.2017 roku    uczniowie ZS w Oleszycach  uczestniczyli w warsztatach  prowadzonychwarsztaty w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w  Oleszycach na temat: „Czym jest mowa nienawiści i jak ją rozpoznać?”  w ramach akcji "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi".

Celem warsztatów  było zachęcenie uczniów do przyjęcia postawy otwartości i tolerancji, a także podniesienie świadomości o przyczynach i konsekwencjach mowy nienawiści.

Uczniowie definiowali  pojęcie „mowa nienawiści”, analizowali wypowiedzi pod kątem kultury języka i zabarwienia emocjonalnego. Rozmawiali także o tolerancji i poszanowaniu godności innych osób. 

Lekcja w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleszycach.

W dniu 15.11.2017  roku uczniowie ZS w Oleszycach uczestniczyli w lekcji bibliotecznej  w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleszycach.

bibliotekaCelem  lekcji było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie nawyków u uczniów korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza.

Uczniowie wysłuchali również informacji na temat blioteki, korzystania z jej księgozbioru oraz zasad poszanowania książek.  Pani Ewa Kaczmarczyk zapoznała także  młodzież z warsztatem informacyjnym oraz zaprezentowała literaturę znajdującą się w zbiorach biblioteki.

Ambasador akcji „Czytaj PL”

ambasador czytania„Czytaj PL” to największa akcja czytelnicza w kraju  trwająca od 1 do 30 listopada 2017 roku.

 Nasza  uczennica  Kamila Marzęciak została ambasadorem tej akcji.  Otrzymała  darmową koszulkę  z kodem QR dającym dostęp do 12 bestsellerowych e-booków  oraz szansę wygrania Super Smartfona pełnego książek.

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055