Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

ABC poszukiwania pracy

Znajomość języka obcego w CV

Do niedawna poziom znajomości języka obcego w CV opisywało się używając określeń: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany. Obecnie odchodzi się od tej formy opisywania umiejętności językowych zastępując ją skalą proponowaną przez Radę Europy. Zgodnie z tą nomenklaturą stopień opanowania umiejetności językowych okresla się poziomami A1, A2, B1, B2, C1 lub C2.

Osoby, które mają trudności oceny swoich kompetencji językowych i nie wiedzą na którym poziomie powyższej systematyki znają dany jezyk moga skorzystać z tableli samooceny.

 


 

Podchwytliwe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - jak na nie odpowiadać?

Każda rozmowa to dla kandydata do pracy duży stres. Od tej rozmowy w dużej mierze zależeć będzie to czy zostanie on zatrudniony. Na końcową ocenę kandydata składa się zarówno jego mowa ciała jak i odpowiedzi udzielone na pytania zadawane przez rekrutera. Jak należy odpowiadać na zadawane w trakcie  rozmowy pytania oraz czego umnikać podpowiadają autorzy artykułu portalu:praca.wp.pl

 


 

Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne to dokumenty, które składa kandydat w procesie starania się o pracę. Na dzień dzisiejszym obowiązkowym dokumentem aplikacyjnym, wymaganym w zasadzie przez każdego pracodawcę rekrutującego pracownika, jest Curriculum vitae czyli życiorys zawodowy. Dodatkowo kandydat może zostać poproszony o złożenie listu motywacyjnego lub formularza aplikacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne są elementem rekrutacji wstępnej. Na tym etapie pracodawca odrzuca osoby, które nie spełniają kryteriów zapisanych w opisie stanowiska. Ważny jest również sposób przygotowania tych dokumentów, gdyż świadczy on nie tylko o umiejtności posługiwania się programami komputerowymi, ale również dużo mówi o osobie składającej podanie. CV i list motywacyjny są wizytówką kadndydata do pracy i przesądzają o zaproszeniu go na rozmowę kwalifikacyjną. Warto więc poświęcić przygotowaniu tych dokumentów sporo uwagi i stworzyć profesjonlne dokumenty aplikacyjne.

Curriculum Vitae

List motywacyjnyPanel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055