Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

IMG 20170912 114917Dnia 12 września 2017 roku odbyła się przy naszej szkole II Podkarpacka Olimpiada Warsztatów Zajęciowych organizowana przez WTZ  św. Józefa w Oleszycach. W olimpiadzie wzięły udział drużyny z dwudziestu warsztatów z całego województwa podkarpackiego. W sprawnym przebiegu rywalizacji sportowej, pokonywaniu słabości uczestników oraz osiąganiu jak najlepszych wyników pomagali nasi uczniowie – wolontariusze Szkolnego Koła Caritas oraz animatorzy czasu wolnego.

Więcej…

sprzatanie swiata 201701Tegoroczna akcja społeczna na rzecz poszanowania środowiska przebiega pod hasłem: „NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE”. Młodzież z klasy 1 TLŻ zebrała i posegregowała śmieci w najbliższej okolicy. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w pogadance i przygotowali gazetkę tematyczną. Mimo wiatru humory dopisały.

Więcej…

Dyrektor Zespołu Szkół w Oleszycach informuje o możliwości skorzystania z pomocy polegającej na dofinansowaniu do zakupu podręczników i pomocy naukowych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” więcej informacji:
http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/wyprawka-szkolna-przekazanie-ostatecznych-danych/

Wniosek do pobrania

W dniu 12 września 2017 r. (wtorek) w sekretariacie szkoły będą do odbioru świadectwa dojrzałości
wraz z odpisami oraz informacji o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwentów,
którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego sesji 2016/2017.

indeks

 

Harmonogramy zajęć dla słuchaczy i uczestników KKZ znajdują się w zakładkach poszczególnych typów szkół i kursów.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055