Ogłoszenia

Zakwaterowanie młodzieży w internacie
od dnia 31.08.2016 r. od godz. 14.00.

Opłaty za wyżywienie i pobyt w internacie uiszczać należy "z góry" tj. do dnia 10 każdego miesiąca.

zakonczenie roku 2016 04W piątek o godzinie 9.45 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Na szkolnej auli wyróżnione zostały osoby o najwyższych osiągnięciach, a także pożegnano uczniów ostatnich klas ZSZ. Podsumowując kończący się rok szkolny do wszystkich uczniów oraz nauczycieli zostały skierowane podziękowania oraz życzenia od przedstawicieli szkoły, a także zaproszonych gości.

Życzymy wszystkim samych słonecznych i radosnych dni,
a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku !!!

Więcej…

Informujemy o trwającym naborze do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017, w których kształcenie rozpocznie się od września 2016 r.

Są jeszcze wolne miejsca do:

- Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - 4 sem. dla absolwentów ZSZ

- Szkoły Policealnej dla dorosłych w zawodzie Technik Turystyki Wiejskiej - 4 sem.

- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodzie:

- opiekun medyczny - 1 rok

- rolnik - kwalifikacja R.03 - 3 sem, kwalifikacja R.16 - 2 sem.

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 15.00 tel. 16 631 50 55

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055